Kouření a vaporizace

Konopí je možné konzumovat různými způsoby, nejpopulárnějšími metodami jsou kouření a vaporizace. Tyto metody jsou si docela
podobné, ale s rozdílnými účinky primárně vůči zdraví. Zatímco kouření konopí je tradiční a nejpoužívanější způsob, vaporizace je považována za modernější a potenciálně zdravější alternativu.

Kouření konopí: je proces, při kterém se sušené květy konopí zapálí a kouř se inhaluje. Tato forma se provozuje za pomocí různých
pomůcek jako jsou jointy, blunty, dýmky a bongy. Je rychlá, jednoduchá a efektivní v tom, že účinky se dostavují téměř okamžitě.
Nicméně, s sebou nese rizika spojená s kouřem, včetně dehtu a dalším škodlivým látek, které se vytváří při vysokých teplotách a
prokazatelně způsobují dýchací potíže včetně vzniku karcinomu. Proto tuto metodu užívání nedoporučujeme.
Vaporizace konopí: je sofistikovanější technika, která zahřívá konopí na nižší teplotu, která je dostatečně vysoká na to, aby uvolnila její
aktivní složky ve formě páry, ale bez spalování rostlinného materiálu. Vaporizéry nabízejí čistší zážitek, snížené zdravotní riziko a často
lepší chuť. I když vyžadují počáteční investici do zařízení a trochu údržby, mnoho uživatelů preferuje tuto metodu pro její efektivitu a příznivější dopad na plíce.

Hlavní rozdíly mezi kouřením a vaporizací:

 • Zdravotní dopad: Vaporizace minimalizuje vdechování škodlivých látek, které jsou běžně přítomny v kouři, a je proto považována za zdravější alternativu.
 • Účinnost: Vaporizace může být účinnější ve využití psychoaktivních a medicinálních složek konopí, protože umožňuje přesnější kontrolu teploty, která může zlepšit vztřebávání těchto látek.
 • Zážitek a chuť: Vaporizace často poskytuje čistší a více výraznou chuť než kouření, protože nedochází k spalování a uvolňování vedlejších negativních látek.

Výběr metody konzumace je závislý na osobních preferencích, zdravotních prioritách a požadovaném zážitku. Zatímco někteří uživatelé mohou dát přednost rychlosti a jednoduchosti kouření, jiní mohou chtít využít zdravější a efektivnější přístup, který nabízí vaporizace.

Dabbing

Dabbing je velmi zajímavá konzumace konopí, která zahrnuje inhalaci vysoce koncentrovaných kanabinoidů (THC, CBDV, CBD, atd.) ve formě tzv. dabů, extraktů nebo koncentrátů, jako jsou kterým se říká rosin a live resin. Tato metoda je známá pro svou silnou účinnost a rychlý nástup efektu.

 1. Příprava

Nejprve potřebujete speciální vaporizér (dab rig) určený pro dabbing. Dab rig je vodní bong přizpůsobený pro dabbing, který obvykle obsahuje spodní část (base), náustek, skleněnou nebo kovovou trubičku (downstem), a nahřívací prvek známý jako nail nebo banger.

Také budete potřebovat dabber (nástroj pro aplikaci koncentrátu a samotný koncentrát.

 1. Nahřátí nailu/bangeru

Pomocí nahřívače nahřejte nail/banger na požadovanou teplotu. Pro začátečníky se doporučuje začít s nižší teplotou pro jemnější zážitek. Vyšší teploty mohou poskytnout intenzivnější efekt, ale s rizikem spálení koncentrátu a vytvořením nepříjemného kouře.

 1. Aplikace koncentrátu

Požijte dabber k aplikaci malého množství koncentrátu na nahřátý nail/banger. Mějte na paměti, že dabbing je velmi účinný, takže začněte s menším množstvím.

 1. Inhalace

Jakmile aplikujete koncentrát, okamžitě začne vytvářet páru. Přiložte ústa k náustku a začněte pomalu a rovnoměrně inhalovat vytvořenou páru.

 1. Čištění

Po dokončení seance je důležité udržovat vaše zařízení čisté. Zbytky koncentrátu mohou být odstraněny pomocí vatových tyčinek a izopropylalkoholu. To zabraňuje akumulaci reziduí, které by mohly ovlivnit chuť a funkčnost dab rigu.

Bezpečnostní opatření:

 • Vždy používejte dab rig na stabilním a odolném povrchu.
 • Během nahřívání a používání bude nail/banger velmi horký, takže buďte opatrní, abyste se nespálili.
 • Začněte s malým množstvím koncentrátu, dokud nemáte dostatek zkušeností.
 • Dabbing produkuje velmi silnou páru, která může být pro některé uživatele příliš intenzivní, proto je důležité postupovat opatrně.
 • Dabbing není pro každého a měl by být prováděn s respektem k jeho účinkům a potenciálním rizikům. Jako u všech forem konzumace konopí je důležité zůstat zodpovědný.

Tímto článkem rozhodně nikoho nenabádáme ke konzumaci konopí, pouze vysvětlujeme běžné formy aplikace této látky. V příkladech je uvedeno konopí s legálním statusem do 0.3% THC.